Novinky

Nová pobočka v Kanade!!

Od 1.10.2008 spoločnosť Proving otvára svoje obchodné zastúpenie aj v Kanade

Vzdelávanie

Od 1.1.2007 zahájenie a realizácia projektu vzdelávania zamestnancov a manažmentu.

Maliarsky priemysel

Od 1.1.2006 Zavedenie výroby komponentov pre maliarsky priemysel.

Informačný systém

Od 1.1.2006 bude v spoločnosti spustený informačný systém pre nástrojárne a výrobu plastov, od dopytu cez výrobu po expedíciu.

Robotizované pracoviská

Zavedenie robotizovaných pracovísk vstrekovania plastov.

Kontajnerové koliečka

Od 1.1.2006 firma prechádza od výroby plastových diskov pre kontajnery, ktoré boli vyrábané ako komponenty, ku kompletizácii kontejnerových koliečok ako finálnych výrobkov.

O firme

Firma PROVING je známa svojou 20 ročnou tradíciou v oblasti vývoja a výroby

  • vstrekovacích foriem pre plasty
  • tlakových foriem
  • výroby foriem na liatie hliníka, zinku a gumy a výliskov z termoplastov s využitím v rôznych oblastiach priemyslu.

 

Download Video: MP4
HTML5 Video Player by VideoJS

 

Súčasťou zamerania je aj výroba náradia, prípravkov, kovoobrábanie a v neposlednom rade rozširujúca sa výroba rotačných dielcov pre srojárenský priemysel. Široké spektrum činností umožňuje našej spoločnosti ponúkať svojim náročným zákazníkom komplexné riešenie ich problematiky od návrhu výrobkov, konštrukcie vstrekovacích foriem po výrobu a následné odovzdanie referenčných vzoriek a protokolu o meraní.

V súčasnosti má už spoločnosť dostatočné skúsenosti v oblasti kovovýroby a výroby rotačných dielcov, ktoré získala na základe realizácie výrob z minulých období v priebehu rokov 1999 až 2011. Na základe dobrého mena v oblasti výroby foriem, nástrojov , prípravkov a výroby rotačných dielcov pre strojárenský priemysel, je dodávateľom týchto výrobkov pre významných partnerov doma i v zahraničí.